Společnost Emerconline a.s.

patří mezi střední akciové společnosti a zaměřuje na poskytování zákaznicky orientovaných služeb v oblastech:


MĚŘENÍ a REGULACE

Systémů měření a regulace jak pro technologie vytápění a chlazení, vodárenství tak i např. bazénové technologie a technologické provozy. Součástí řešení na klíč jsou dispečinky a velíny, kabeláže a datová řešení.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Slaboproudé a silnoproudé technologie, které jsme schopni jako systémový integrátor implementovat do jednotného inteligentního systému řízení.

SLUŽBY

Provozování energetických systémů budov. V rámci našich služeb zajišťujeme poradenství, projekční činnost, programátorské aplikace, montáže a zprovoznění.


MĚŘENÍ a REGULACE

Zaměřujeme se na projekty měření a regulace pro:


velkou energetiku

MaR např. pro zauhlovací systémy, úpravny vod, předávací stanice, dálkový sběr dat, energetický monitoring.

malou a střední energetiku

MaR pro plynové kotelny, vyměníkové a horkovodní předávací stanice, sběr a visualizace dat včetně spotřeby energií, energetické dispečinky, datové sběrnice.

administrativní budovy

MaR pro vzduchotechniku, vytápění a chlazení, monitoring spotřeby energií.

bytovou výstavbu

MaR pro řízení tepelného zdroje, bytových stanic a vzduchotechniky, monitoring a vyhodnocení spotřeby energií a další.

sportovní areály, hotelová a kongresová zařízení

Řízení všech energetických provozů, vodní hospodářství, energetické centrály a dálkový monitoring provozu a další.

průmyslové komplexy

Zdravotnická zařízení, skladové a logistické areály.


V rámci projektů v oblasti měření a regulace zajišťujeme komplexní inženýring zahrnující předprojektovou přípravu, zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních, samotnou komplexní dodávku technologií a rozvodů, instalaci, oživení, dodavatelskou dokumentaci, záruční a pozáruční servis a poradenství.
Společnost Emerconline a.s. realizuje projekty měření a regulace pomocí technologií předních světových výrobců: Honeywell, Johnson Controls, Domat, Amit, a další..

Energetický management

Provozování energetických systémů budov


Energetický management je možné definovat jako soubor nástrojů a opatření uplatňovaných pro vědomé řízení procesů v energetice s využitím energeticko – ekonomického potenciálu v jednotlivých oblastech. Obecně lze konstatovat, že energetický management má dva základní cíle, a to v první řadě optimalizovat oblast spotřeby energie a následně i oblast výroby a dodávek energií.

Objektový energetický management je obecně založen na následujících principech:

měření a řízení dodávek jednotlivých forem energií a médií

optimalizace spotřeby energie s využitím akumulačních, technických a technologických schopností a vlastností objektů a energetických zařízení

optimalizace cenových tarifů nakupovaných forem energie

sledování, archivace a vyhodnocování základních a doplňkových údajů spotřeb a porovnávání s normovými hodnotami

zjišťování účinnosti energetických procesů

pravidelná kontrola stavu energetického výrobního, rozvodného a odběrného zařízení


Nabízíme spolupráci v jakékoliv z výše uvedených oblastí. v případě, že nám svěříte energetický management Vaší budovy, můžete si být jisti, že:

spotřebováváte energii jen v okamžiku, kdy ji opravdu potřebujete

spotřebováváte jen skutečně potřebné množství energie

spotřebovanou energii využíváte s nejvyšší možnou účinností

SLUŽBY

Na námi i třetí stranou dodané systémy MaR poskytujeme servisní služby. Pro smluvní partnery jsme připraveni poskytnout rozšířenou servisní službu o:


PROJEKČNÍ ČINNOST

Tvorba projektové dokumentace profese měření a regulace v požadovaném projekčním stupni včetně dokumentace skutečného stavu. Dále spolupracujeme při energetických auditech, rozvoji stávajících dispečinků a tvoříme případové studie.

PROGRAMÁTORSKÉ APLIKACE

Naši certifikovaní programátoři tvoří softwarové aplikace pro řízení technologií měření a regulace s využitím profesionálních softwarových nástrojů. U rozsáhlejších aplikací je součástí naší dodávky také tvorba dispečerského pracoviště.

KOMPLEXNÍ DODÁVKY

Na základě projektové dokumentace zajistíme logistiku materiálu s inteligentní evidencí, jeho kompletaci na stavbě a následné oživení, testování, provozní zkoušky a zaškolení obsluhy.

SERVIS

Na námi i třetí stranou dodané systémy měření a regulace poskytujeme servisní služby. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis výrobků: HONEYWELL, JOHNSON CONTROLS, DOMAT, AMIT, SCHRACK, REGMET, FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ, SNÍMAČŮ TLAKU, TEPLOT, DETEKCE a KALIBRACE SNÍMAČŮ PLYNŮ.

SERVISNÍ HOT-LINE

Technik je na telefonní lince připraven poskytnout pomoc při řešení závad na Vašem zařízení a v případě potřeby zasáhnout v místě určení.

SERVIS S DÁLKOVÝM DOZOREM

On-line diagnostika závady dálkovým připojením k řídícímu systému, pokud to povaha závady umožňuje, tak i její odstranění nebo konzultací s technikem provozovatele stanovení dalšího postupu.


Zajišťujeme záruční a pozáruční servis výrobků: Honeywell, Johnson Controls, Domat, Amit, Schrack, Regmet, frekvenčních měničů, snímačů tlaku, teplot, detekce a kalibrace snímačů plynů.

REFERENCE

V roce 2019 již naše společnost zrealizovala dodávku a instalaci řídících systémů pro 81 zdrojů tepla od plynových kotelen přes parní a horkovodní stanice až po solární systémy. Výrobu tepla tedy řídíme na zdrojích o celkovém instalovaném výkonu 14,3 MW. Dodávku tepla řídíme v bytovém sektoru, v kancelářských budovách i ve výrobní sféře.


Kromě zdrojů tepla řídíme i technologické procesy, např. vodního hospodářství Centrum Babylon Liberec, od řízení kaskádové filtrace přes evidenci všech chemických hodnot bazénové vody.
Mezi klienty společnosti patří mimo jiné:

Veolia Energie ČR, a.s.

CENTRUM BABYLON, a.s.

Olterm&TD Olomouc, a.s.

Teplo Lipník nad Bečvou, a.s.

Visteon - Autopal Nový Jičín

Anaj Czech, s.r.o.

Nemocnice Šumperk

Fakultní nemocnice Ostrava

Lázně Teplice nad Bečvou


KONTAKT

Naše společnost sídlí na adrese:

Emerconline a.s.
Orlovská 726/155 , Ostrava - Heřmanice
PSČ 713 00


tel: +420 553 034 858
email: info@emerconline.cz